19 kwietnia 2024

PIĄTEK

Program roboczy, stan na 15.03.2024. Organizator zastrzega prawo do zmian.

14:00-14:10

Otwarcie Konferencji

Powitanie gości

14:10-16:00

SESJA

Leczenie bólu w sposób zintegrowany

Prowadzący: Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Waldemar Goździk (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

14:10-14:30
I/1 Globalny rok IASP 2023 – zintegrowane leczenie bólu

Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

14:30-14:50
I/2 Masaż tensegracyjny w strategii zintegrowanego leczenia bólu

Krzysztof Kassolik (Wrocław), Marcin Piwecki (Kraków)

14:50-15:10
I/3 Rola psychologa w integracji leczenia bólu przewlekłego

Anna Grabowska (Wrocław)

15:10-15:30
I/4 Medycyna integracyjna – model amerykański na podstawie UCLA
Monika Rybicka (Kraków)

15:30-15:50
I/5 Integracja farmakologicznego leczenia bólu neuropatycznego – co wolno a czego nie

Jarosław Woroń (Kraków)

15:50-16:00
Dyskusja16:00-16:30

Przerwa kawowa

16:30-17:45

SESJA

Nowe aspekty leczenia bólu cz.I

 

Prowadzący: Jan Dobrogowski (Kraków), ), Andrzej Basiński (Gdańsk), Monika Paszkiewicz (Wrocław)

16:30-16:50
II/1 Wieloobjawowy zespół bólu miejscowego. Aktualne wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne

Jan Dobrogowski (Kraków)

16:50-17:10
II/2 Leczenie bólu w ratownictwie medycznym – zasady postępowania

Andrzej Basiński (Gdańsk)

17:10-17:30
II/3 Techniki neuromodulacyjne w bólu przewlekłym – praktyczna przydatność
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)

17:30-17:45
II/4 Pacjent leczony analgetykami opioidowymi, z działaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego – czy możemy skutecznie pomóc ?
Jarosław Woroń (Kraków)

Partner wykładu:

17:45-18:15

Przerwa kawowa

18:15-19:40

SESJA

Nowe aspekty leczenia bólu cz.II

18:15-18:35
II/5 Czy, kiedy, jak? Łączenie opioidów w praktyce klinicznej
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

Partner wykładu:

18:35-18:55
II/6 Upadki – złowrogi towarzysz leczenia bólu przewlekłego

Andrzej Kübler (Wrocław)

18:55-19:15
II/7 Rola witaminy D3 u chorych z bólem ostrym i przewlekłym
Agnieszka Kurbiel (Kraków)

19:15-19:30
II/8 Neurostymulacja mózgu światłem SLI* Profesora Francesco Ferro Milone.
Wsparcie w rehabilitacji i ochronie pamięci, depresji, bezsenności, stresie oraz bólu psychicznym

Joanna Kostrzewska (Poznań)

Partner wykładu: Plaza Medical

19:30-19:40
Dyskusja