16:20 – 18:40

3 czerwca 2023

WARSZTATY

16:20 – 16:50
Warsztaty
WARSZTAT I
Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

dr n. med. Agnieszka Rosa

16:50 – 17:30
Warsztaty
WARSZTAT II
Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci

dr Blanka Kotkowska-Kiejna

17:30 – 18:10
Warsztaty
WARSZTAT III
Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa

dr Olga Bartelak

18:10 – 18:40
Warsztaty
WARSZTAT V
Znaczenie jednoocznej okluzji oraz testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza

Magdalena Zarębska-Linder

14:50 – 16:00

4 czerwca 2023

WARSZTATY

14:50 – 15:30
Warsztaty
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu

15:30 – 16:00
Warsztaty
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń