Konferencja interdyscyplinarna

SpójrzMY
dziecku w oczy

Ortoptyka w praktyce

Warsztaty

16:20 – 18:40

3 czerwca 2023

WARSZTATY

16:20 – 16:50
Warsztaty
WARSZTAT I
Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

dr n. med. Agnieszka Rosa

16:50 – 17:30
Warsztaty
WARSZTAT II
Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci

dr Blanka Kotkowska-Kiejna

17:30 – 18:10
Warsztaty
WARSZTAT III
Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa

dr Olga Bartelak

18:10 – 18:40
Warsztaty
WARSZTAT V
Znaczenie jednoocznej okluzji oraz testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza

Magdalena Zarębska-Linder

14:50 – 16:00

4 czerwca 2023

WARSZTATY

14:50 – 15:30
Warsztaty
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu

15:30 – 16:00
Warsztaty
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń

20 kwietnia 2024

SOBOTA

Program roboczy, stan na 04.04.2024. Organizator zastrzega prawo do zmian.

8:30-9:45

SESJA

Praktyczne problemy leczenia bólu przewlekłego

Prowadzący: Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Krystyna Boczar (Tychy),  Magdalena Bitner-Bieleszuk (Wrocław)

8:30-8:45
III/1 Leczenie przewlekłego bólu w chorobie nowotworowej głowy i szyi

Magdalena Bitner-Bieleszuk  (Wrocław)

8:45-9:00
III/2 Praktyka w Poradni leczenia bólu – prezentacja przypadku

Monika Paszkiewicz (Wrocław)

9:00-9:15
III/3 Praktyka w Poradni leczenia bólu – prezentacja przypadku

Jarosław Kędziora (Wrocław)

9:15-9:30
III/4 Postępowanie w popunkcyjnym bólu głowy – wytyczne

Monika Paszkiewicz (Wrocław)

9:30-9:45
Dyskusja

9:45-10:15

Przerwa kawowa

10:15-10:55

WYKŁAD

Wykład specjalny

10:15-10:25
Wstęp- Barbara Przewłocka (Kraków)

10:25-10:55
From Agony to Appetite: Exploring the Nexus of Pain and Culinary Medicine

Bart Morlion (Leuven)

10:55-11:40

SESJA

Konferencja Okrągłego Stołu: Zastosowanie koanalgetyków w leczeniu bólu przewlekłego, korzyści i ryzyka - porównanie praktyki w Polsce i w Niemczech

Moderator: Andrzej Kübler (Wrocław)

Uczestnicy: Peter Bachner (Oldenburg), Jan Bek (Berlin), 
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków), Jan Dobrogowski (Kraków)

11:40-12:10

Przerwa kawowa

12:10-14:00

SESJA

Miejsce leczenia bólu w systemie opieki zdrowotnej

Prowadzący: Barbara Przewłocka(Kraków), Magdalena Kocot-Kępska (Kraków), Jarosław Kędziora (Wrocław)

12:10-12:30
IV/1 Sytuacja pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce

Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

12:30-12:50
IV/2 Umiejętność „medycyna bólu” – stan aktualny, perspektywy rozwoju

Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)

12:50-13:10
IV/3 Eksperymentalne badania bólu – jak i po co?

Barbara Przewłocka (Kraków)

13:10-13:30
IV/4 Jak leczyć skutecznie i bezpiecznie – donosowy fentanyl w leczeniu bólu przebijającego

Andrzej  Kübler (Wrocław)

13:30-13:40
Dyskusja
 

14:00

Zakończenie konferencji


Organizator

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne
im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl


Współorganizator

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi

Biuro organizacji konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top