WROCŁAW

19 - 20 KWIETNIA 2024

Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

Najważniejsze informacje

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt

Data: 19-20 kwietnia 2024 roku

Miejsce: Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

 Plac Konstytucji 3 Maja 3
 50-083 Wrocław      

Informacje wkrótce.

I TERMIN (do 29.02.2024) – 400 zł brutto
II TERMIN (do 31.03.2024) – 500 zł brutto
III TERMIN (od 1.04. 2024) – 550 zł brutto

Opłata zawiera podatek VAT 23%, obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

Więcej informacji w Regulaminie Uczestnictwa w Konferencji.

ORGANIZATOR

 
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Organizator Naukowy

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Top