Poprzednie edycje

Integracyjna Medycyna Bólu, 8-9 kwietnia 2022, Wrocław

II Wiosenna Konferencja Integracyjna Medycyna Bólu, 21-22 kwietnia 2023, Wrocław